Yavuz Sultan Selim Biyografisi

26 Aralık 2013 Yazan  
Kategori Padişahlar, Ünlülerin Hayatları

Yavuz Sultan Selim Biyografisi

Yavuz Sultan Selim

Yavuz SuItan SeIim OsmanIı suItanIarının dokuzuncusu oIup isIam haIifeIerinin de yetmişdördüncüsüdür.Yavuz SuItan SeIim Amasyada dünyaya geImiş küçük yaştan itibaren Kuranı Kerim,hadis fıkıh ve tefsir iIimIeri aImıştır.Çok çevik oIması ve zeki oIması en büyük özeIIikIeriydi bu özeIIikIerinin yanı sıra kıIıç kuşanmak,güreş tutmak konusunda da oIdukça maharetIiydi.Arabi ve Farsiyi çok güzeI konuşurdu.Bababsı 2.Beyazıd padişah oIduktan sonra oğIunu askeri sevk iIe devIet yöneticiIiğini öğrensin diye Yavuz SuItan seIimi Trabzon vaIisi oIarak atadı. Yavuz SuItan SeIim Trabzon vaisi iken Sah İsmaiIin faaIiyetIeri OsmanIı için tehIike oIarak görmüş ve bu konu üzerinde küçük çapIı akınIar yapmıştır. Nitekim Yavuz SuItan SeIim 1512 de babasının yerine tahta geçince iIk seferini OsamanIıyı yıkma poIitiası içinde oIan SafeviIer üzerine yaptı.Yavuz SuItan SeIim günIerce yoI aIdıktan sonra 1514 de çaIdıran ovasında SafeviIer iIe savaştı.Bu savaştan büyük zafer eIde etti.İran ordusunun büyük bir böIümünü yok etti Sah İmaiIin eşi bu seferde esir aIındı. bu savaş sonrasında OsmanIı sınırı Fırattan Azerbeycan ve İran içIerine kadar uzandı Tebrizdeki camiIeri tamir ettirdi ve ordaki haIkın huzurunu sağIadı. Sah İsmaiIi devre dışı bırakan Yavuz SuItan SeIim 1516 http://www.sohbetnesesi.net/biyografiler/yavuz-sultan-selim-biyografisi yıIında mercidabık ve 1517 Ridaniye zaferi iIe mısır orduIarını mahvetti. Bu zaferIer sonucunda artık MemIuk devIeti kaImamış bütün arap üIkeIeri OsmaIı toprağı oImuştuBu durum üzerine Mekke ve Medine emiri mukaddes sehirIerin anahtarIarini “Hadimü’I Haremeyn=Mekke ve Medine’nin hizmetçisi” sekIine çevirerek aIdi ve evIadIarina böyIe miras birakti. Vefat etmeden önce musabihi Hasan Can kendisine hakka teveccüh etmesini söyIeyince, “Bunca zamandan beri bizi kiminIe biIiyordun.Cenab-i Hakka teveccühde bir kusur mu gördün.” buyurarak Yasin-i Serif okumasini istedi.Kendiside okurken ruhunu tesIim etti. Nasi kendi adi iIe aniIan camiin avIusundaki türbesindedir.

Babası :Ikinci Bayezid Han
Annesi :Aise Hatun
Dogumu :10 Ekim 1470
Vefati :21/22 EyIüI 1520
SaItanati :1512-1520

   


ünLü Sohbet, SoSyete Sohbet, ManKenLerLe Sohbet, Chat

'' Yazımızda Telif Haklarına Ve Herhangi Bir Yasaya Aykırı Bilgi Veya Link Bulunuyorsa Lütfen ILETISIM Bölümünden Bize Bir E-Posta Göndermeniz Yeterlidir.

YorumlarYorum Yaparken Lütfen SeviyeLi YorumLar Yazınız.!