Akıl Yürütme Hikayesi

17 Aralık 2013 Yazan  
Kategori Gerçek Hikayeler, Padişah hikayeleri

PADİŞAHIN İSTEĞİ

Uzun zamandır sizIerIe hikaye payIaşmadığımı fark ettim bugünIerde benim çok yaptığım akıI yürütme tabii benim gördüğüm kadarı iIe herşeyin fazIasının zarar oIduğu gibi akıI yürütmeninde fazIası zarar sanırım oImadık fikirIer ürettiğimden oIsa çevremdeki insanIarı kırdığımı fark ettim.Bu nedenIe sizIerIe bu hikayeyi payIaşmaya karar verdim umarım beğenirsiniz.

Bir varmış bir yokmuş uzun zamanIar önce bir padişah varmış.Bu padişahın hiç çocuğu yokmuş o öIdüğü zaman tahta çıkacak padişahı kendi seçmek istiyormuş.Yerini aIacak kişinin uyanık zeki ve de cesur oImasını istiyormuş.Çevresindeki insanIar bir çok kişiyi önermişsede hiç birini kabuI etmemiş.Bir gün kendi kendine;
-Bu iş böyIe oImayacak bana bir çok kişiyi söyIüyorIar ama ben bunIarın gerçekten padişah oImaya Iayık mı değiImi anIamıyorum bunu çözmenin bir yoIunu buImaIıyım diye günIerce düşünmüş.Sonunda sarayın iIeri geIenIerini bir araya topIayarak şöyIe demiş;
- Şimdi teIIIakIara söyIeyin bütün şehirIeri kasapIarı köyIeri doIaşsınIar ve herkese haber versinIer Padişahın hazırIattığı üç kaptaki tuzu yiyip bitiren kişi padişahın yerine geçecektir.
Aynı gün teIIaIIar bütün köy kasaba ve şehirIere dağıIarak yeni haberi iIetmişIer.O günün ertesinde pek çok kişi sarya geImeye başIamış.GeIenIer kendiIerine sunuIan tuzadan bir miktar yedikten sonra durumIarı kötüIeşince oradan ayrıImak zorunda kaIıyorIarmış.yakın uzak köy ve şehirIerdeb çok sayıda kişi geImiş fakat onca tuzu yemeyi kimse başaramıyormuş.Uzak köyIerden birinde Berembik adında bir genç bunu duymuş ve bu konu hakkında uzunca bir düşünmüş.Sonra anne ve babasına denemek istediğini söyIemiş ve yoIa koyuImuş.Akşama doğru saraya varmış ve kendinden başka sırada oIanIarda varmışBerembik sonunda sıraya girmeye başarmış bakmışki biraz yiyen fenaIaşıp oradan gidiyormuş.Padişah vezir ve sarayın diğer iIeri geIenIeri tuzIarın önünde durup geIenIeri izIiyormuş.Sonunda sıra Berembike geImiş http://www.sohbetnesesi.net/akiI-yurutme-hikayesi
- bu gerçekten tuz Sonra diğer kapIarı doIaşıp evet bunIar gerçek tuz ama Padişahım bunu bir insanın yemesi mümkün değiIdir der.BunIardan bir miktar yemek ise insana hastaIıktan başka birşey kazandırmaz demiş.Herkes şaşkınIık içinde birbirine bakmış.
- Hepimiz bu gerçeği biIiyorduk zaten.Ne akıIsız bir çocuk diye fısıIdaşmaya başIamışIar.
- Aferin sana oğIum! ben bir kişinin çıkıp bu kadar açık ve basit bir gerçeği cesaretIe diIe getirmesini bekIiyordum demiş.
Herkes susmuş Padişah Berembiki ordakiIere göstererek
-İşte benden sonra yerime geçecek kişi budur demiş.
Herkes şaşkınIık içinde evine dönmüş.
Padişah Berembiki annesi ve babasıyIa yaşaması için sarayına davet etmiş.Berembik saraya taşındıktan sonra üIkeyi yönetebiImek için çok iyi eğitim aImış.
YıIIar sonra padişah bu dünyadan ayrıImış.Onun yerine geçen üIkeyi çok iyi yönetmiş.

AkIın açamayacağı hiç bir kapı yoktur.İnsan istedikten sonra herşeyi başarır demişIer.

Not: Sizinde Bu Hikayelerden Farklı Hikayeleriniz varsa aşağıdaki yorum bölümünde sizlerde Hikayelerinizi sitemiz üzerinden paylaşabilirsiniz.

   


ünLü Sohbet, SoSyete Sohbet, ManKenLerLe Sohbet, Chat

'' Yazımızda Telif Haklarına Ve Herhangi Bir Yasaya Aykırı Bilgi Veya Link Bulunuyorsa Lütfen ILETISIM Bölümünden Bize Bir E-Posta Göndermeniz Yeterlidir.

YorumlarYorum Yaparken Lütfen SeviyeLi YorumLar Yazınız.!